top of page

SPØRSMÅL OM PURELL®


ER DET TRYGT FOR BARNA MINE Å BRUKE PURELL® HÅNDDESINFEKSJON?


Ja, PURELL® Hand Sanitizer er trygt og effektivt for alle. Det er viktig for oss alle å praktisere helsebevisst atferd som håndhygiene, som inkluderer bruk av et alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel som PURELL® Hand Sanitizer. Barn under 6 år bør overvåkes når de bruker et PURELL®-produkt.


TØRKER PURELL® HAND SANITIZER UT HENDENE?


Nei Det er en misforståelse at hyppig bruk av alkoholbasert hånddesinfeksjon tørker ut huden på hendene. Faktum er at oppskriften betyr noe. PURELL® Hand Sanitizer er designet for gjentatt bruk uten å skade huden. Faktisk viser studier at PURELL® Hand Sanitizer er skånsommere for hendene enn såpe og vann fordi den ikke fjerner naturlige lipider fra hendene.1


1. Boyce JM, Kellher S, Vallande N. Hudirritasjon og tørrhet assosiert med to håndhygieneregimer: håndvask med såpe og vann versus håndantisepsis med en alkoholholdig håndgel Infect Control Hosp Epidemiol. 21:442-448,2000


HVA GJØR GOJO FOR Å STOPPE MISBRUK AV PURELL® HÅNDDESINFEKSJONSPRODUKTER?


PURELL® Hand Sanitizer inneholder bitre, ubehagelig smakende aktive ingredienser som gjør drikking ubehagelig. Vi tilfører bismaken til alle PURELL™-produkter for å motvirke svelging. Etiketter på PURELL® hånddesinfeksjonsmidler gir instruksjoner som skal følges ved inntak. Instruksjonene på etiketten sier: "Ved svelging, få medisinsk hjelp eller kontakt et giftkontrollsenter umiddelbart." Samsvarer med beste praksis for alle produkter relatert til barn, bruk av PURELL® Hånddesinfeksjon av barn under seks år, eller de som har dømmekraft kan være svekket, å overvåke. Fordelene med alkoholbaserte hånddesinfeksjonsmidler for å beskytte folkehelsen er godt dokumentert på mange områder.


HVA ER DEN AKTIVE INGREDIENSEN I PURELL® ADVANCED INSTANT HAND SANITIZER?


Den aktive ingrediensen i PURELL® Advanced Hand Sanitizer er etylalkohol - noen ganger referert til som "Mother Nature's sanitizer." Etylalkohol er klassifisert av Food and Drug Administration (FDA) som en aktiv ingrediens i kategori I, noe som betyr at det er generelt anerkjent like trygt og effektivt når det brukes som anvist.


HVA SKAL JEG GJØRE HVIS PURELL® HAND SANITIZER SVELGES?


Etiketter på alle PURELL®-produkter gir instruksjoner som skal følges ved inntak. Instruksjonene på etiketten sier: "Hvis svelging, få medisinsk hjelp eller kontakt et giftkontrollsenter umiddelbart."


NÅR ER DET SPESIELT VIKTIG Å PRAKTISERE RIKTIG HÅNDHYGIENE?


Å praktisere riktig håndhygiene er spesielt viktig:

 • Etter toalettbesøk

 • Før du spiser eller drikker

 • Før og etter håndtering av rå mat, fisk, fjærfe eller egg

 • Etter å ha brukt en offentlig telefon

 • Etter å ha brukt offentlig transport

 • I skoler og barnehager

 • Etter bleieskiftet

 • Ved sykdom

 • Etter å ha håndhilst

 • Etter nysing eller hosting

 • Etter å ha berørt minibanker, heisknapper eller rulletrapper

NÅR BØR PURELL® ADVANCED HAND SANITIZER BRUKES?


Alkoholbaserte hånddesinfeksjonsmidler kan brukes hvis hendene ikke er synlig tilsmusset. Hvis hendene dine er synlig skitne, bruk såpe og vann.


HVORFOR INNEHOLDER PURELL® HAND SANITIZER ALKOHOL?


Etylalkohol er en av de sikreste og mest effektive antiseptiske ingrediensene. Centers for Disease Control and Prevention anbefaler at publikum bruker et alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel når såpe og vann ikke er tilgjengelig.

bottom of page