top of page

GOJO BÆREKRAFT


HVA ER AVGJØRENDE


Vi er forpliktet til å skape et sunt miljø for alle. Det er en del av hvem vi er og hva vi gjør hver dag. GOJO-hensikten med å redde liv og gjøre livet bedre gjennom velværeløsninger driver hver beslutning vi tar, fra produktene vi leverer til måten vi jobber på.


Bærekraft er en del av vår arv og vårt engasjement for fremtiden. Omsorg for verdens velvære gjennomsyrer alt vi gjør, og våre bærekraftige løsninger er bare begynnelsen. Vi har strukket oss langt for å sikre at vi utgjør en positiv forskjell.


ENGASJEMENT OG FREMGANG


Bærekraft er et imperativ for GOJO Formål: "Redde liv og gjøre livet bedre gjennom feel-good-løsninger." Mens vi jobber for å møte utfordringen med dette imperativet, lærer vi hva som trengs, og fra våre kunder og andre interessenter forventes det å fortsette å utvikle seg. Denne bevisstheten driver GOJO til å fortsette å skape større sosial, miljømessig og økonomisk bærekraftig verdi.

Vi skaper nye kilder til bærekraftig verdi for våre kunder ved å opprettholde partnerskap, bringe innovasjoner til våre løsninger og våre prosesser og øke åpenheten i kommunikasjonen vår.


RETNINGSLINJER OG STYRINGSSTRUKTURER


Fra produkter til mennesker, vi jobber hele tiden med å oppnå konstante forbedringer. Vi inkorporerer bærekraft i alt vi gjør gjennom GOJO Sustainable Ways of Working (SWOW). Disse beskriver hvordan GOJO håndterer den endrede måten vi tenker og jobber på, og de er dypt forankret i hvem vi er som selskap.

Forstå hva som gjør GOJO til en bærekraftsleder og lær verdiene vi opplever hver dag.


Last ned GOJO Sustainability Framework

Last ned GOJO Sustainable Chemicals and Packaging Guidelines


BÆREKRAFTIG PRAKSIS


Sustainable Ways of Working (SWOWSM) er vår unike tilnærming til å integrere bærekraft i alt vi gjør. Med SWOW evaluerer GOJO-teammedlemmer den sosiale, miljømessige og økonomiske konsekvensen av beslutninger og daglig arbeid og gjør forbedringer deretter. Denne grundige vurderingen fører til nye verdikilder for både GOJO og våre interessenter, inkludert alle vi berører og miljøet.

Det er fem kjerneprinsipper som gjør at SWOW fungerer så bra:


leder og lærer


Vi er fokusert på å lede vår bransje innen bærekraftig praksis og løsninger, samtidig som vi hele tiden utvider vår kunnskap og forpliktelse for å finne enda bedre. Vårt mål er å lede hudpleiekategorien ved å fremme folks helse og sikkerhet samtidig som vi beskytter miljøet. Vi gjør vårt beste innenfor den skiftende moderne virkeligheten, og vi innoverer for å lede.


Proaktiv kontinuerlig forbedring


«Bærekraftige måter å jobbe på» betyr å skape måter å tenke og arbeide på som driver fremgang i dag samtidig som det tas hensyn til fremtidige generasjoners behov. Vi vurderer livssyklusprinsipper som veiledning for beslutningstaking og streber etter å forutsi og proaktivt administrere virkningen av våre handlinger. Vi sporer, forbedrer, måler og kommuniserer hele tiden resultatene våre.


Økonomisk ansvar


Vi bruker god dømmekraft, integritet og kreativitet for å ta fornuftige forretningsbeslutninger som gir avkastning for selskapet vårt og våre interessenter.


Miljøledelse og overholdelse


GOJO-anlegg og operasjoner overholder alle gjeldende myndighetsbestemmelser. Vi etablerer og vedlikeholder miljøledelsesprosedyrer og forurensningsforebyggende tiltak som passer til arten av vår virksomhet, samtidig som vi identifiserer og håndterer miljørisiko på en ansvarlig måte. Rimelig og ansvarlig miljøledelse er et mål for hver GOJO-ansatt. Våre ansatte forventes å være kjent med og praktisere bærekraftige måter å arbeide på.


Arbeide med interessenter


Hos GOJO lytter vi til våre interessenter og engasjerer oss målrettet i meningsfull dialog for å fremme bærekraftsmål. Vi ønsker å gjøre forretninger med hele spekteret av interessenter for å skape obligasjoner, levere banebrytende resultater og redusere risiko. Ved å samarbeide med interessenter finner vi felles grunnlag og skaper vinn-vinn-situasjoner.


GOJO BÆREKRAFTSRAPPORT


Redder liv og gjør livet bedre gjennom feel-good-løsninger.


Det er vår jobb, det handler om hvem vi er.

Vårt oppdrag gir næring til vårt dype engasjement for bærekraft. Vi ser en enorm mulighet til å koble mennesker med bedre helse for en tryggere, mer velstående fremtid og en bedre verden - det er dette som betyr noe.

Å leve vårt formål i livet gjør oss i stand til å ha en positiv innvirkning på folkehelsen og verden vi lever i hver eneste dag. Det driver oss til å finne nye måter å skape bærekraftig verdi på gjennom innovative løsninger – løsninger som gir sosial, miljømessig og økonomisk verdi til alle GOJO-interessenter. Det er derfor vi utvikler våre strategier og mål for bærekraftige verdier for 2020 for å oppnå enda større fremgang innen 2020.

bottom of page