top of page
03_Brands_PURELL_1920x600px.jpg
ALT DU TRENGER Å VITE OM HÅNDDESINFEKSJON
ER PURELL® HAND SANITISER-PRODUKTER EFFEKTIVE MOT INFLUENSA?

Enveloped virus generelt er lett drept eller inaktivert av alkohol. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler bruk av alkoholbasert hånddesinfeksjon som et forebyggende tiltak for å forebygge influensa.

ER PURELL® ADVANCED HAND SANITISER EFFEKTIV MOT EBOLA?

Ebolavirus er høyrisikopatogener som må holdes inne og er ikke lett tilgjengelige for laboratorietesting. Per i dag er vi ikke kjent med noen hånddesinfeksjonsmidler som er testet mot ebolavirus, inkludert PURELL® Advanced Hand Sanitiser. Det er imidlertid viktig å merke seg at ebolaviruset er et innkapslet virus. Enveloped virus generelt er lett drept eller inaktivert av alkohol. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler bruk av alkoholbasert hånddesinfeksjon som et forebyggende tiltak under dette utbruddet.

KAN JEG BRUKE PURELL® HÅNDDESINFEKSJON TRYGT FLERE GANGER OM DAGEN?

Ja. Tallrike studier  støtter sikkerheten ved langvarig, gjentatt bruk av PURELL® hånddesinfeksjonsmidler. Det er avgjørende å praktisere god håndhygiene i viktige øyeblikk, som før du spiser, etter bruk av toalettet og etter å ha berørt gjenstander som ofte berøres av andre. (1)
1 Vitenskapelige studier

FUNGERER ALLE HÅNDDESINFEKSJONSMIDLER LIKT?

Nei. Når det gjelder hånddesinfeksjonsprodukter, er formuleringen viktig. Den aktive ingrediensen er viktig, men den totale formuleringen påvirker produktets effektivitet. Produktet må også levere god hudpleieytelse og være behagelig å bruke.

INNEHOLDER PURELL® HÅNDDESINFEKSJON TRICLOSAN?

Nei. PURELL® Hand Sanitiser inneholder ikke triclosan. Den aktive ingrediensen i PURELL® Hand Sanitiser er etylalkohol.

DREPER PURELL® HAND SANITISER DE FASTBOENDE BAKTERIER OG FORBIGÅENDE BAKTERIER PÅ HENDENE DINE?

Bakterier lever overalt rundt oss. Kroppen vår er dekket med bakterier som hjelper oss å holde oss friske. Disse regnes som "bosatte eller potensielt ufarlige" bakterier, og de bor på og i kroppen. I tillegg til beboerbakteriene, er vi også utsatt for slike som vi fanger opp ved kontakt med andre mennesker eller gjenstander. Disse kalles forbigående bakterier. Det er disse bakteriene som ofte er ansvarlige for å gjøre deg syk. PURELL® Hand Sanitiser reduserer noen av de fastboende bakteriene dine samtidig som de forbigående bakteriene på det øverste laget av hendene elimineres. Kroppen din regenererer raskt dine fastboende bakterier.

DREPER PURELL® HAND SANITISER VIRKELIG 99,99 % AV SYKDOMSFREMKALLENDE BAKTERIER?

Ja. PURELL® Hand Sanitiser-produkter er testet mot et bredt spekter av mikroorganismer og har resultert i mer enn 99,99 % reduksjon av disse organismene.

FØRER BRUK AV PURELL® HÅNDDESINFEKSJON TIL RESISTENTE BAKTERIER?

Nei, dette er en misforståelse. Bruk av PURELL® Hand Sanitiser bidrar ikke til spredning av antibiotikaresistente bakterier, slik overforbruk av antibiotika gjør. Etylalkohol, den aktive ingrediensen i PURELL® Hand Sanitiser, ødelegger raskt cellemembranene og løser opp celleproteiner. Det fordamper raskt og etterlater ingenting for å la bakterier bli motstandsdyktige. I følge  CDC Clean Hands Count Campaign forårsaker bruk av alkoholbaserte hånddesinfeksjonsmidler IKKE antibiotikaresistens. Sunne vaner som god håndhygiene bidrar til å redusere spredningen av sykdomsfremkallende bakterier. Å holde seg frisk reduserer behovet for å bruke reseptbelagte antibiotika; så til syvende og sist spiller alkoholbaserte hånddesinfeksjonsmidler en viktig rolle i å redusere antibiotikaresistens.

FORÅRSAKER PURELL® HÅNDDESINFEKSJONSMIDLER SUPERBAKTERIER?

Nei. Alkoholbaserte hånddesinfeksjonsmidler dreper bakterier på en annen måte enn antibiotika, og de blir ikke etterlatt for å la bakteriene enten bli resistente eller bli det noen kaller "superbakterier". I følge Centers for Disease Control and Prevention (CDC) er det ingen sjanse for bakteriene til å tilpasse seg eller utvikle motstand mot et alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel, selv ved hyppig bruk.

 

Sentre for sykdomskontroll og forebygging. Håndhygiene i helsevesenet. Hentet 2. juni 2016

HVORDAN BRUKES PURELL® HÅNDDESINFEKSJON?

Som med alle reseptfrie produkter, er det viktig å bruke PURELL® Hand Sanitiser-produkter riktig og i henhold til instruksjonene på etiketten: våt hendene grundig med produktet, og gni hendene raskt sammen til de er tørre. Voksne bør alltid overvåke barn i bruken av produktet. Det er viktig å bruke PURELL® Hånddesinfeksjon på viktige tidspunkter i løpet av dagen, for eksempel før du spiser, etter å ha tatt vare på noen som er syk, etter bruk av toalettet og etter å ha berørt gjenstander som berøres av mange forskjellige hender, for eksempel håndtaket til dagligvarevognen, T-banestolpen og heisknappene.

HVOR MANGE GANGER KAN PURELL® ADVANCED HAND SANITISER BRUKES FØR DU VASKER HENDENE?

PURELL® Advanced Hand Sanitiser kan brukes når hendene ikke er synlig tilsmusset. Den kan brukes gjentatte ganger, og det er ikke nødvendig å vaske hendene mellom bruk med mindre de blir synlig skitne. I tillegg er det ingen skadelige rester igjen på hendene etter bruk.

ER DET TRYGT OG EFFEKTIVT Å BRUKE PURELL® HÅNDDESINFEKSJON?

1. Studie:  Effekt av bruk av hånddesinfeksjon på grunnskolefravær.
Resultater:  Den totale reduksjonen i fravær på grunn av infeksjon på skolene som ble inkludert i denne studien var 19,8 % for skoler som brukte en alkoholgel håndrenser sammenlignet med kontrollskolene. 1

 

2. Studie:  Effekten av et omfattende håndvaskprogram på fravær i grunnskolen.
Resultater:  To hundre og nitti elever fra fem frittstående skoler ble registrert i studien. Hvert testklasserom hadde et kontrollklasserom, og kun testklasserommet mottok intervensjonen (utdanningsprogram og håndrenser). Fraværsdata ble samlet inn i 3 måneder. Antall fravær var 50,6 % lavere i testgruppen. 2

 

3. Studie:  Effekten av håndhygiene på sykefrekvens blant studenter i universitetshjem.
Resultater:  Den samlede økningen i håndhygieneatferd og reduksjon i symptomer, sykdomstall og fravær mellom produktgruppen og kontrollgruppen var statistisk signifikant. Reduksjoner i symptomer på øvre luftveier varierte fra 14,8 % til 39,9 %. Total bedring i sykdomsprosenten var 20 %. Produktgruppen hadde 43 % færre tapte skole-/arbeidsdager. 3

 

4. Studie:  Alkoholbasert Instant Hand Sanitiser-bruk i militære omgivelser - en prospektiv kohortstudie av hærens grunnleggende traineer.
Sammenlignet med kontrollgruppen opplevde intervensjonsgruppene 40 % mindre luftveissykdommer (p < 0,001), 48 % mindre gastrointestinale sykdommer (p < 0,02), 44 % mindre tapt treningstid (p < 0,001) og 31 % færre helsetjenester møter (p < 0,001). 4

 

5. Studie:  Impact of a Comprehensive Workplace Hand Hygiene Program on Employer Healthcare Insurance Claims and Costs, Absenteeism and Employee Perceptions and Practices

 

Resultater: Hygiene-forebyggbare helsetjenester ble signifikant redusert i intervensjonsgruppen med over 20 % (P<0,05).

Fraværet ble positivt påvirket totalt sett for intervensjonsgruppen. Data fra medarbeiderundersøkelser viste betydelige forbedringer i håndhygieneadferd og oppfatning av selskapets bekymring for ansattes velvære. 5

bottom of page